Sialens Gwella Gloddfa Glai

Sialens rhedeg, cerdded neu feicio 3,000 milltir er mwyn codi £3,000 i wneud gwelliannau i’r cae. 

gan Peter James Bridges


Gan fod strwythur newydd i bêl-droed Cymru mae’r clwb angen datblygu’r cae er mwyn cyrraedd meini prawf yr FAW.

Mae’n mynd i fod yn dipyn o gamp i ni allu gwneud hyn oherwydd costau.

Mae holl dimau’r clwb am gymryd rhan mewn sialens er mwyn ceisio codi £3,000 gan redeg, cerdded neu feicio 3,000 milltir mewn 6 wythnos, 

Bydd pawb sy’n cerdded, rhedeg neu’n beicio yn cofnodi’r daith gydag app fel Strava ac yn anfon lluniau a data ymlaen er mwyn i ni gofnodi’r cyfanswm yn ddyddiol / wythnosol am y 6 wythnos. Bydd fideos o’r sialens yn mynd i fyny ar ein gwefannau cymdeithasol yn rheolaidd.

Cadwch lygad allan am redwyr, cerddwyr a beicwyr dros yr wythnosau nesaf. Os ydach chi am gyfrannu’n ariannol dyma’r linc i ‘PayPal Pool’ y sialens. 

https://paypal.me/pools/c/8pN70u8qU0

 

Diolch am eich cefnogaeth.