Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

DyffrynNantlle360

Croeso i wefan fro Dyffryn Nantlle

Cyfres ddrama newydd yn Dyffryn Nantlle

Cynhyrchu cyfres ddrama newydd ar gyfer pobl ifanc.

Nantlle Vale vs Penrhyndeudraeth

Nantlle Vale vs Penrhyndeudraeth Penrhyn oedd draw yng Nghae Maes Dulyn Dydd Sadwrn,gêm agos …
Cor Meibion Dyffryn Nantlle

Cor Meibion Dyffryn Nantlle 2020

Cor yn gofyn am aelodau newydd.

Dwy o Ddyffryn Nantlle wedi ennill lle ar gwrs ysgrifennu i oedolion ifanc

Megan Angharad Hunter a Lleucu Non ymhlith 11 sydd wedi ennill lle ar y cwrs yn Nhŷ Newydd

Gosod her i’r bröydd i greu playlist o’r artistiaid lleol

Dyffryn Nantlle sydd ar y blaen yn Her #PlaylistBro

Cyngerdd Mawr Y Pasg

Cyhoeddi gig yn Groeslon.

Nantlle Vale vs Llandyrnog

Dyma fidio wythnosol CPD Nantlle Vale.

Dyma’r gora o Ddyffryn Nantlle

Playlist llawn artistiaid o'r dyffryn!

Ail wythnos Ionawr – un brysur i Bro360

Sgwrs dros beint, stori 'codi gwên' yr wythnos, a gig cudd Dyffryn Nantlle - blas o wythnos Bro360.

Prentis Digidol yn Yr Orsaf

Bydd gŵr ifanc o Benygroes yn ymuno â staff Yr Orsaf i ddatblygu gwaith yn y Ganolfan Ddigidol