Parry & Jones

Siop bapur leol.

19 Water St, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LR

Rhagor o fusnesau lleol

Lluniau Gwynant Parri

Ffotograffydd Lleol - Stiwdio - Ysgolion Cymraeg - Tirluniau - Busnesa bach a mawr.

Caffi HEMS

Caffi Ambiwlans Awyr Cymru yn Ninas Dinlle.

Mwydro

Arlunydd Digidol ac Artist GIFs.

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.