Yr Orsaf

Caffi a menter gymunedol ym Mhenygroes.

Rhagor o fusnesau lleol

Trac 42

Mae Trac 42 yn gwmni cynhyrchu ffilmiau o Ogledd Cymru. Cafodd ei sefydlu yn 2016 gan Hedydd Ioan.

Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.

Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

Parry & Jones

Siop bapur leol.