Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

37 Water St, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LR

Rhagor o fusnesau lleol

Pant Du

Tŷ bwyta, gwinllan a pherllan.

Adra

Anrhegion Cymreig chwaethus a chyfoes ar eich cyfer chi a'ch cartref.

Dylunio Gringo

Gyda blynyddoedd o brofiad o ddylunio, rydym yma i helpu cwsmeriaid ar eu taith creadigol.

Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.