Fferyllfa Penygroes

Fferyllfa LL. Williams a S. McCarthy.

37 Water St, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LR

Rhagor o fusnesau lleol

Inigo Jones

Gwaith llechi a chaffi.

Poblado Coffi

Crefftwyr coffi wedi'i leoli yn Eryri.

H G Motors

Modurdy ym Mhenygroes.

Cardiau Mwydro

Crefftau unigryw wedi'u personoli.