Deli’r Banc

Siop sy’n gwerthu pob math o gynnyrch lleol, a bwydydd ffres yn y deli.

39 Water St, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LW

Rhagor o fusnesau lleol

Baj

Bathodynnau wedi'i gneud â llaw, ac anrhegion personol ac unigryw.

Harddwch gan Lowri Mai

Salon harddwch yn Mhenygroes yn cynnig amrywiaeth o driniaethau.

Homestyle Bakery

Becws sy'n gwerthu cynnyrch ffres ym Mhenygroes.

Lluniau Gwynant Parri

Ffotograffydd Lleol - Stiwdio - Ysgolion Cymraeg - Tirluniau - Busnesa bach a mawr.