DyffrynNantlle360

mynydd-mawr

Dyffryn Nantlle – Gwlad y Tylwyth Teg?

Llio Elenidgan Llio Elenid

Chwefror 26ain - Diwrnod Cenedlaethol Dweud Stori Tylwyth Teg

Darllen rhagor

Untitled-design-4

Lleisiau’r Dyffryn ar Facebook!

Ar Goedd - Cysylltiadau Cyhoeddusgan Ar Goedd - Cysylltiadau Cyhoeddus

Nod Prosiect 15 yw rhoi ‘platfform i leisiau Dyffryn Nantlle.’

Darllen rhagor

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Darllen rhagor

Yn ôl i Frynllidiart

Yn ôl i Frynllidiart

Ffion Eluned Owengan Ffion Eluned Owen

Cyhoeddi gŵyl rithiol i ddathlu dau brifardd a fagwyd yn un o dyddynnod mwyaf eiconig Dyffryn Nantlle; Silyn (1871-1930) a Mathonwy (1901-1999). Dyddiad i’r Dyddiadur: Dydd Sul, 28 Mawrth 2021.

Darllen rhagor

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Darllen rhagor

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Darllen rhagor

Gwasg Dwyfor wedi newid dwylo ac yn chwilio am gefnogaeth gan y gymuned leol

“Dwi’n falch bod ni’n trïo cario hyn ymlaen ... ond mae o’n dipyn o gyfrifoldeb - cwmni sydd wedi’i sefydlu ers mor hir, ti isio cadw fo i fynd"

Darllen rhagor

“Pan wyt ti bia rhywbeth – ti fwy tebygol o fod isio iddo fo lwyddo”

Menter gymunedol Ty’n Llan wedi casglu £350,000 i brynu’r dafarn leol... a hynny mewn tridiau!

Darllen rhagor