DyffrynNantlle360

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

gan Howard Huws

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Darllen rhagor

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

gan Gwern ab Arwel

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

Darllen rhagor

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

gan Gwern ab Arwel

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan

Darllen rhagor

Taith Lle-CHI yn gyfle i ddathlu treftadaeth bröydd chwarelyddol y gogledd

gan Cadi Dafydd

Ifor ap Glyn yn gobeithio y byddai rhoi statws Safle Treftadaeth y Byd i'r ardaloedd hyn yn sbardun i roi hwb i ailgysylltu pobol â'u treftadaeth

Darllen rhagor

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

gan Lowri Jones

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Darllen rhagor