Menter Môn

Menter Môn

Porthmadog

Mynd Amdani yn cynnig benthyciadau di-log

Menter Môn

Gyda chyfraddau llog yn codi, mae Mynd Amdani yn mynd yn groes i’r duedd gyda benthyciadau di-log