Gwen Thomas

Gwen Thomas

Dyffryn Nantlle

360 DyffrynNantlle360
Anni

Swyddog DyffrynNantlle360 CFFI Dyffryn Nantlle 

Dewch i adnabod Swyddog DyffrynNantlle360 CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Dyma gyflwyno Swyddogion CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Diolch am dechnoleg 🙌🏼

Gallu technoleg yn cynnal ryw normalrwydd.

Ein Llyfr Lloffion….

Llyfr Lloffion CFFI Dyffryn Nantlle 2019-2020

Cadw’n brysur

Her yr Ewros, Côr Rhithiol a Nosweithiau Zoom.

Y Covid a Ni

Blas ar effaith yr ansicrwydd ar aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle.

Diwedd cyfnod Aelod Iau’r Flwyddyn

Mae cyfnod Catrin Lois neu Catrin Cwmbran i chi bobl yr ardal yn dirwyn i ben fel Aelod Iau CFFI …

🌸 Ffrindiau Dementia 🌸

Mae CFfI Dyffryn Nantlle nawr yn ffrindiau dementia

🎭 Eisteddfod CFFI Cymru 🎭

Cynhaliwyd Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn Neuadd William Aston, Wrecsam ar 30 Tachwedd.

🏀⚽️ CHWARAEON Y SIR ⚽️🏀

Llwyddiant i'r clwb yn gemau'r Sir