Gwen Thomas

Gwen Thomas

Dyffryn Nantlle

360 DyffrynNantlle360

Rali Rithiol CFFI Eryri

Llwyddiant i Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Rali Rithiol CFFI Eryri. 

Diwrnod yn fy mywyd 📽🎞

Cyfle i ddod i adnabod rhai o drigolion y Dyffryn yn well.

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Llwyddiant i aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru

Gwnewch y pethau bychain🌼

Drwy gydol y mis, fe fyddwn yma ar wefan DyffrynNantlle360 yn rhoi sylw i’r bobl o fewn y Dyffryn sydd yn gwneud y pethau bychain.
Anni

Swyddog DyffrynNantlle360 CFFI Dyffryn Nantlle 

Dewch i adnabod Swyddog DyffrynNantlle360 CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Dyma gyflwyno Swyddogion CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Diolch am dechnoleg 🙌🏼

Gallu technoleg yn cynnal ryw normalrwydd.

Ein Llyfr Lloffion….

Llyfr Lloffion CFFI Dyffryn Nantlle 2019-2020

Cadw’n brysur

Her yr Ewros, Côr Rhithiol a Nosweithiau Zoom.

Y Covid a Ni

Blas ar effaith yr ansicrwydd ar aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle.