💙Nantlle Vale V Hawarden💙

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

⚽| Ymunwch gyda ni brynhawn fory ym Maes Dulyn lle byddwn yn croesawu Hawarden draw ar gyfer gêm y gynghrair, gic gyntaf 14:30. 🔥⚽

🥅| Ar y funud mae ein tîm cyntaf yn sefyll ar y chweched safle gyda 27 o bwyntiau. Tra mae Hawarden yn sefyll ar safle trydydd ar ddeg gyda 10 pwynt. Tro diwethaf i’r timau wynebu ei gilydd roedd pythefnos yn ôl pan enillodd Hawarden tri phwynt yn dilyn dwy gôl 2-0 i Hawarden.

☕| Bydd y siop ar agor gyda digon o ddanteithion melys a diodydd poeth i’ch cadw trwy’r gêm🍬🍔

Tybed beth fydd y canlyniad penwythnos yma?

Dewch draw i weld…. 💙🤍

Prisiau tymor yma- Arian parod yn unig ar y giât.Oedolion £4.00, Oap £2.50! Ieuenctid (11- 15) £2.00
Plant £1.00.

Dweud eich dweud