Nantlle Vale yn ennill yn erbyn Macclesfield Dan 23 2-0!! 

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

Llongyfarchiadau mawr i dîm cyntaf Nantlle Vale am ennill oddicartref yn erbyn Macclesfield dan 23 bore ddoe. Perfformiad ffantastig gyda cyfloeodd cadarn trwy’r gêm. Rydym methu aros i’r tymor newydd.  Goliau arbennig gan Ashley Owen😍

Fideo uchafbwyntiau a chyfweliad gyda Ashley allan yn fuan..