Ffansi ennill £400? Lotto CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

Lotto Nantlle Vale yn cael ei dynnu Nos Sul

Gwobr o £400

Mae modd i chi dalu drwy paypal,cofiwch i roi eich rhifau yn y nodiadau – £1 am set o rifau o 1-20 neu 6 set o rifau am £5.

LOTTO YN CAU AM 6 NOS SUL

Danfon arian drwy paypal i
Clwbpeldroednantllevale@googlemail.com

COFIWCH DDANFON EICH RHIFAU

Diolch yn fawr

(Diolch yn fawr am y llun Dronau Foulkes – Foulkes Drones😍) https://www.foulkesphotography.co.uk/

Dweud eich dweud