Diolch am wirfoddolwyr

Da ydi cydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr

gan angharad tomos

Diolch – dyna oedd prif neges Mantell Gwynedd yn Galeri yr wythnos hon. Cyfle i ddiolch i’r cymeriadau arbennig hynny sydd wrthi’n dawel yn helpu pobl yr ardal, drwy roi eu hamser am ddim.

Cafodd pump o wirfoddolwyr Yr Orsaf, Penygroes, eu gwobrwyo mewn seremoni ‘Gwobrwyo Gwirfoddolwyr’. Y rhai yn y llun yw Dafydd, Gwyn a Samina, ac roedd Lowri a Llio Elenid yn methu bod yno. Mae’n siwr eich bod wedi eu gweld o amgylch y lle yn helpu yn y Pantri Bwyd, yn cludo pobl yn y bws mini trydan, yn helpu yn y pnawn Paned a Chacen yn y Neuadd Goffa, neu yn brysur yr Yr Ardd Wyllt.

Os oes gennych awr neu ddwy yn yr wythnos i’w arbed, ac awydd gwneud rhywbeth gwahanol, cysylltwch efo’r Orsaf ar post@yrorsaf.cymru neu alw heibio’r Orsaf a holi am Gwenllian neu Elenid. Bydd Noson i Wirfoddolwyr yn cael ei chynnal yn yr Ardd Wyllt fis Gorffennaf.

Llongyfarchiadau i’r Orsaf am ddod ar y rhestr fer ‘Arloesi’ yn Llanelwedd ddydd Iau, Mehefin 10ed ar achlysur ‘Dathlu Cymru Wledig’.

Dweud eich dweud