Dewch i ganu

Nos Sul, Rhagfyr 11

angharad tomos
gan angharad tomos

I orwedd mewn preseb? Wele Cawsom..Tua Bethlem Dref… neu’r bythol wyrdd O Deuwch Ffyddloniaid…P’un yw eich hoff garol?

Wedi 2 flynedd dawel, rydym yn ysu am gael dod ynghyd i ganu ein hoff garolau. Bydd cyfle i wneud hynny nos Sul, am 5.30pm, Rhagfyr 11, yn Neuadd Goffa Penygroes. Bydd artistiaid lleol i’w clywed hefyd, pan fyddwn eisiau seibinat o’r canu! Gan nad yw yn hwyr, mae’n addas i deuluoedd, felly dewch yn llu. Ac fel pob noson werth chweil y tymor yma, bydd paned a mins pei i ddilyn – a’r cyfan am ddim.