Blog byw CPD Nantlle Vale v CPD Dinas Llanelwy

Gêm gyffrous rhwng CPD Nantlle Vale a CPD Dinas Llanelwy

Begw Elain
gan Begw Elain

Gêm gartref  sydd gen ein tîm cyntaf prynhawn yma. Bydd hi’n gêm heriol i’r Fêl a fydd rhaid canolbwyntio o’r dechrau os ydyn am ennill y pwyntiau.

Tydi’r canlyniadau diwethaf ddim wedi adlewyrchu safon uchel yr hogiau ond mae’r hogiau yn ffyddiog am y triphwynt ac edrych ‘mlaen i’r gêm.Ar  y funud mae’r tîm glas a gwyn yn y degfed safle gyda St Aspah yn y safle trydydd ar ddeg yn y gynghrair.Tro diwethaf i’r timau chwarae yn erbyn ei gilydd oedd ar  ddechrau Ionawr mewn gêm gwpan aeth i giciau o’r smotyn (4-2 i’r Fêl) a gêm gynghrair dechrau Hydref lle chwipiodd yr hogia triphwynt (2-1)ar ôl goliau gan Ashley Owen.

🚜Noddwr y bêl yw Mona Tractors Co. Ltd. Diolch yn fawr am eich  cefnogaeth.🚜

🔵 ➡Cofiwch edrych ar dudalennau gyfryngau cymdeithasol ein noddwyr, diolch am eich cefnogaeth barhaus.⬇🔵

Teithiau Menai Travel

Dodrefn a Lloriau Perkins Furniture & Flooring

SnowdoniaBlueslatePottery

Motobeics Gwion Prys Motorcycles

Moduron GP Motors

Penygroes Super Store

Vaynol Plumbing & Heating

Bryn Pritchard Building Contractor Ltd

Llifon Coal Yard, second hand slates,timber and materials

cygnetfabrications

Fferyllfa Penygroes   /   Penygroes Pharmacy

📸Llun gan Hannah Gwenllian, Diolch yn fawr💙

22:15

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Diolch yn fawr Sion am y cyfweliad ar ôl y gêm penwythnos diwethaf!

22:14

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Dyma fideo uchafbwyntiau o’r gêm

Y sgôr terfynol oedd Nantlle Vale 3 St Asaph 0

Goliau gan Jamie Jones X2 , Telor Williams

Cân -Reu Reu Reu/Tarw Nefyn Gai Toms a’r Banditos

16:30

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Sgôr terfynol

Nantlle Vale 3 Dinas Llanelwy 0

Perfformiad gwych 

Fideo uchafbwyntiau allan wythnos nesaf💙

16:09

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Newid arall

Jamie Thomas off Phil Warrington ’mlaen

16:07

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Newid i’r tîm

•Sion Williams off Sion Trevs ‘mlaen

•Jamie Jones off Guto Gwenallt ‘mlaen

15:48

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Nantlle Vale 3 Dinas Llanelwy 0

Gôl gan Jamie Jones

15:37

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Ail hanner newydd gychwyn.

Dim newid i’r timau

15:22

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Sgôr hanner amser

Nantlle Vale 2 Dinas Llanelwy 0 

Hanner cyntaf arbennig gan Fèl💙

15:03

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Nantlle Vale 2 Dinas Llanelwy 0

Gôl gan Telor Williams

14:48

Begw Elain
Begw Elain
Swyddog y Wasg-CPD Nantlle Vale

Nantlle Vale 1 Dinas Llanelwy 0

Gôl gan Jamie Jones

Dechrau da gan Fêl