Ymadroddion i ddysgwyr gan Trey McCain 

Trey McCain yn rhannu ambell ymadrodd i ddysgwyr

Ar Goedd - Cysylltiadau Cyhoeddus

Daw Trey McCain o Mississippi yn wreiddiol, ond mae bellach wedi ymgartrefu yn Nyffryn Nantlle!

Mae wedi bod yn dysgu’r Gymraeg ers 5 mlynedd!

Mae ganddo ambell frawddeg syml i’w dysgu i chi! 

1 sylw

Mae’r sylwadau wedi cau.