Taith Dractors Dyffryn Nantlle

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd 🚜🚜

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Cadwch lygaid ar Blog Byw yma i ddilyn hynt a helynt Taith Dractors Dyffryn Nantlle HEDDIW 🚜 ‘Sgwn i pa ffordd y byddan nhw’n mynd? 

10:26 ↑

Ma’ nhw wedi cychwyn πŸ₯³ Cadwch lygaid allan amdanyn nhw o gwmpas y Dyffryn πŸ‘€ Paned hanner ffordd yn Bryncir. 

10:13 ↑

Bron yn barod i gychwyn 🚜 Dewch allan iπŸ‘‹πŸΌ wrthyn iddyn nhw fynd lawr drwy Lanllyfni.

10:01 ↑

A ma’r cae yn orlawn gyda 49 o dractors 🚜

09:55 ↑

Cofrestrwyr munud olaf 🀦🏽‍♀️

09:35 ↑

Ma’r cae yn dechra’ llenwi 🚜 Ond y glaw wedi ein cyrraedd 🌧 Gobaith nad yw yn ddim ond cawod 🀞🏼

09:19 ↑

Mai’n dechra’ prysuro yma 🚜🚜 £20 y tractor yn cynnwys bwyd gyda’r elw yn mynd i Dîm Achub Mynydf Aberglaslyn.

09:17 ↑

Anni a Cadi yn brysur yn gwerthu raffl….

09:03 ↑

Mae’r 🚜🚜 yn dechrau cyrraedd. Gobeithio y g’neith y tywydd ddal 🀞🏼