Taith Dractors Dyffryn Nantlle

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd 🚜🚜

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Cadwch lygaid ar Blog Byw yma i ddilyn hynt a helynt Taith Dractors Dyffryn Nantlle HEDDIW 🚜 ‘Sgwn i pa ffordd y byddan nhw’n mynd? 

09:19

Mai’n dechra’ prysuro yma 🚜🚜 £20 y tractor yn cynnwys bwyd gyda’r elw yn mynd i Dîm Achub Mynydf Aberglaslyn.

09:17

Anni a Cadi yn brysur yn gwerthu raffl….

09:03

Mae’r 🚜🚜 yn dechrau cyrraedd. Gobeithio y g’neith y tywydd ddal 🤞🏼