Taith Dractorau Dyffryn Nantlle

Mae’r daith dractorau yn nôl 🚜

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Mae Taith Dractorau Dyffryn Nantlle yn nôl wedi dwy flynedd 🥳

Ymunwch â ni….

📆Dydd Sadwrn, 11 Medi 2021

⌚️10:00

📍Neuadd Goffa Llanllyfni

Y gost fydd £20 y tractor yn cynnwys bwyd ar y diwedd. Bydd elw’r daith yn mynd tuag at Dîm Achub Mynydd Aberglaslyn.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi.