Swyddogion CFFI Dyffryn Nantlle

2021 – 2022

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Rydym fel aelodau yn edrych ymlaen yn arw i ail gychwyn ein nosweithiau Clwb wedi blwyddyn a hanner ryfedd iawn.

I arwain y Clwb am y flwyddyn sydd i ddod, mae’r Swyddogion isod wedi eu hethol:

Cadeirydd: Gwen Thomas

Is-gadeirydd: Sion Bowness

Trysorydd: Glesni Jones

Is-drysorydd: Rhys Evans

Ysgrifenyddion rhaglen: Lois Jones a Sara Evans

Swyddogion llyfr cofnodion a DyffrynNantlle360: Begw ac Anni

Arweinyddion: Sian ac Eilir Evans, a Gwynedd a Sara Evans

Pob lwc i’r Swyddogion newydd a diolch yn fawr iawn i Swyddogion 2020/2021 am eu gwaith caled ac i bawb gefnogodd y Clwb mewn unrhyw fodd yn ystod y flwyddyn 🙌🏼

Rydym yn edrych ymlaen i gyfarfod aelodau hen a newydd Nos Lun, 6 Medi 2021 🥳 Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Bydd croeso i unrhyw un rhwng Bl.9 a 30 mlwydd oed i ymuno a byddwn yn cyfarfod bob Nos Lun yn ystod tymor ysgol rhwng 19:30 a 21:00. Gallwch gysylltu â’r Clwb ar Facebook CFFI Dyffryn Nantlle neu ar Twitter @CFFI_DNantlle