Rali Rithiol CFFI Eryri

Llwyddiant i Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Rali Rithiol CFFI Eryri. 

Gwen Thomas
gan Gwen Thomas

Anodd ydi credu bod CFFI Eryri wedi cynnal eu hail Rali Rithiol.

Llongyfarchiadau mawr i Catrin Lois (Cwmbran) ac Ifan Prys (Dolgynfydd) ar eu llwyddiant yng nghystadlaethau barnu’r Rali . Daeth CFFI Dyffryn Nantlle yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu.

Llongyfarchiadau mawr i bawb a gobeithio yn wir y cawn ddychwelyd i Rali “normal” y flwyddyn nesaf.

Dweud eich dweud