Raffl Nadolig CPD Nantlle Vale

4 diwrnod i fynd! 

Begw Elain
gan Begw Elain
91819E0B-8C17-4DFA-95BD
5B918DDE-41F6-49D9-9D6F
72B36A7A-B765-472A-8531-5C7E14919E04

Raffl Nadolig Clwb Pêl Droed Nantlle Vale, £1 y tocyn, llu o wobrau gan gynnwys £100, penwythnos yn Dwyros Aberdaron, hampyr gin, hampyr’s siocled, MOT, tocyn rheilffordd, taleb dau gi bach, taleb BRAF Dinas Dinlle, cacennau gan Cecs y Dyffryn, coffi Poblado, Taleb sesiwn 1:1 gyda Nathan Craig a llu o wobrau eraill 💙

Mae modd talu drwy paypal

Clwbpeldroednantllevale@googlemail.com

Mi fyddwn yn aloceiddio rhifau i chi ar ôl derbyn taliad 💙⚽️ 💙💙

Raffl yn cael ei dynnu Nos Sadwrn.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth  parhaus