Pedwar o gyn-chwaraewr Nantlle Vale yn chwarae i dîm cyntaf Caernarfon!

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain
F53C5B3F-DD30-4901-A89D

Llongyfarchiadau mawr i Osian Tomlinson, Gwion Dafydd, Caio Inch a Guto Ynyr am wneud ei ymddangosiad cyntaf i dîm cyntaf Caernarfon drost yr wythnosau diwethaf!

Y 4 wedi bod yn rhan o dimau ieuenctid Vale ac wedi parhau nes at dîm dan 16 gyda Steve Inch fel hyfforddwr. Braf gweld hogiau Fêl yn cyrraedd safon uchel fel hyn, mae’r clwb yn falch iawn ohonynt⭐️ Pob lwc am y tymor hogia⚽️