Osian Tudur yn ymuno gyda Clwb Pêl-droed Nantlle Vale.

Chwaraewr newydd yn ymuno gyda’r Vale!

Begw Elain
gan Begw Elain

Osian Tudur yn ymuno gyda’r clwb.

Croeso cynnes i Osian sydd yn ymuno a’r clwb o dîm dan 19 Gaernarfon. Mae Osian yn fab i gyn-chwaraewr y clwb Gwyn Tudur.

Dyma eiriau gan y rheolwr Daniel Bell:

“Mae Osian wedi bod efo ni yn ystod y cyfnod cyn dymor ac wedi setlo yn gret gyda’r garfan. Mae o’n amddiffynwr cadarn sydd yn darllen y gem yn gret. Yn 18 oed, da ni gyd yn edrych ymlaen i’w weld yn datblygu gyda’r clwb yn y blynyddoedd i ddod. Croeso Osh!”

1 sylw

Ysgol Llandwrog
Ysgol Llandwrog

Gwych Osian, Llongyfarchiadau⚽️🏆⚽️

Mae’r sylwadau wedi cau.