Neges gan aelodau tîm cyntaf Nantlle Vale!

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

🎄🎄Dyma neges gan aelodau o’r tîm cyntaf.🎄🎄

Hoffai’r clwb ddymuno Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd.Diolch yn fawr iawn am eich holl gefnogaeth arbennig.💙⚽

Dweud eich dweud