Nantlle Vale 9 Mountain Rangers 0

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

Dydd Sadwrn diwethaf chwaraeodd Nantlle Vale gêm i ffwrdd ar Gae Gors, Rhosgadfan erbyn Mountain Rangers.

Y sgôr terfynol oedd Mountain Rangers 0 Nantlle Vale 9

Goliau gan

⚽️Llion Jones
⚽️Llion Griffiths
⚽️Jamie Thomas
⚽️⚽️Jamie Jones x 2
⚽️Guto Gwenallt
⚽️Cai Morgan
⚽️Sion Williams
⚽️Aled Williams

Da iawn hogiau💙

Diolch yn fawr i Mountain Rangers am y gêm a Pob lwc i’r tymor i’w ddod.