CPD Nantlle Vale yn cynnal raffl  Nadolig! 🎄

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain
D1F6488F-8733-454D-B390

(Diolch am y llun https://www.foulkesphotography.co.uk/

Mi fydd Clwb pêl droed Nantlle Vale yn cynnal y raffl nadolig eleni ar y 18 o Ragfyr, os hoffwch gyfrannu unrhyw wobr byddwn yn ofnadwy o ddiolchgar, plis cysylltwch â Kim, Sue neu Kirk, neu drwy ebostio clwbpeldroednantllevale@googlmail.com

Diolch mawr am eich cefnogaeth barhaus.