CPD Nantlle Vale-Cyfweliad gyda thîm dan 16 y clwb.

Pam ymuno gyda’r clwb? Hoff atgof gyda’r Clwb? 

Begw Elain
gan Begw Elain

⭐️Cyfweliad gyda thîm dan 16 y clwb.⭐️

Pam ymuno gyda’r clwb?
Hoff atgof gyda’r Clwb?

🔵Dyma fideo sy’n ateb y cwestiynau yna i gyd gan chwaraewyr o’r tîm o dan 16.🔵

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio chwaraewyr rhwng 5 a 15 oed ar gyfer y tymor 2021/22. Am fwy o fanylion anfonwch neges destun i 07583631804
Neu cysylltwch gyda ni ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Cân-Reu Reu Reu/ Tarw Nefyn-Gai Toms a’r Banditos Gai Toms

Diolch yn fawr i chwaraewyr a Steve am eich amser.