Harri Hughes yn sgorio am y tro cyntaf i’r Fêl! 

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

Dyma gyfweliad gyda Harri Hughes ar ôl y gêm brynhawn Sadwrn erbyn Blaenau Ffestiniog.Da iawn Harri am sgorio dwy gol a’i gôl gyntaf i Fêl!💙💙

Fideo cyfan o’r uchafbwyntiau https://dyffrynnantlle.360.cymru/2021/fideo-uchafbwyntiau-blaenau-ffestiniog-nantlle/

Dweud eich dweud