Agor y Gofod Gwneud

Mae gofod gwneud Ffiws wedi agor yma yn Dyffryn Nantlle!

Yr Orsaf
gan Yr Orsaf
4880ABF1-F2F4-4C48-9B92

Yma yn y gofod gwneud Ffiws yma yn Yr Orsaf yr ydym yn annog pobl o bob oed i ddod i mewn a bwydo eu hanghenion creadigol. Mae gennym ni lu o offer ar gael lle gall gwneuthurwyr archebu i’w defnyddio ar gyfer eu prosiectau.

Pa fath o offer sydd gennym ni?

  • Argraffydd 3D (FDM) – Mae hwn yn defnyddio ffilament plastig i argraffu dyluniadau llawn mewn 3d, fel rhannau ar gyfer eich prosiectau, daliwr cwpanau ar gyfer eich car ac unrhyw beth y gallwch chi feddwl amdano.
  • Argraffydd 3D (Resin) – Mae’r argraffydd hwn yn defnyddio resin ffotograffau, fe’i defnyddir ar gyfer printiau manylach a manwl gywir, fel ffigurynnau neu rannau ffit tynn.
  • Torrwr laser – Yn gallu torri, engrafu ac ysgythru patrymau ar lu o wahanol ddefnyddiau, sy’n cynnwys ond nad ydyn nhw’n gyfyngedig i bren, acrylig, lledr a chardbord.Gwasg gwres – Yn gallu argraffu dyluniadau ar unrhyw ddefnydd fel ffabrig, cotwm, polyester, sidan ac yn blaen.
  • Gwasg mwg – Ar gyfer pwyso’ch dyluniadau personol eich hun ar fwg, gall fod yn unrhyw ddyluniad yr ydych yn dymuno a all ffitio
  • Peiriant brodwaith – Yn gallu brodio dyluniadau yn awtomatig ar wahanol ffabrigau, gall hefyd ddyblu fel peiriant gwnïo, gan allu defnyddio sawl patrwm pwytho gwahanol o fewn gosodiadau’r peiriant
  • Peiriannau gwnïo – Defnyddir ar gyfer gwnïo ar wahanol fathau o ffabrigau
  • Torrwr finyl – Gellir ei ddefnyddio i dorri llu o wahanol ddyluniadau unigryw ar ddarnau o finyl

Archebwch le yn gofod gwneud ffiws yma yn Yr Orsaf! 🛠
𝗔𝗿𝗰𝗵𝗲𝗯𝘂 𝘆𝗻 𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻𝗿𝗵𝗲𝗶𝗱𝗶𝗼𝗹
cysytwch a ffiwsyrorsaf@gmail.com I gadw lle.
𝗔𝗺𝘀𝗲𝗿𝗼𝗲𝗱𝗱 𝗔𝗴𝗼𝗿𝗲𝗱
Llun/Mercher/Gwener (10:00-12:00 a 14:00-16:00)

Dweud eich dweud