Ffair Aeaf CFFI Eryri🐮

Llwyddiant i aelodau CFFI Dyffryn Nantlle

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle
B34D5175-25D5-4502-BBED

Cynhaliwyd Ffair Aeaf CFFI Eryri ar Fferm Tŷ Newydd, Llandygai Ddydd Sadwrn, 6 Tachwedd.

Llongyfarchiadau i Ifan a Catrin ar eu llwyddiant👏🏼

🥈Barnu Biff Dan 21: Catrin

🥉Barnu Wyn Dan 21: Ifan a Catrin

Dweud eich dweud