Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Llwyddiant i aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle yn Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru

Gwen Thomas
gan Gwen Thomas

Yn dilyn ei llwyddiant yn Eisteddfod Rithiol Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri, daeth Catrin Lois neu Catrin Cwmbran i nifer ohonoch yn 2il yn y gystadleuaeth Llefaru Dan 19 yn Eisteddfod Rithiol Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Llongyfarchiadau mawr i chdi Catrin 👏🏼

Bu yn Eisteddfod lwyddiannus i Eryri a daeth y Sir yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu.

Gallwch fwynhau pigion o Eisteddfod Rithiol Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri drwy ddilyn y ddolen: https://youtu.be/ISK6Ag0gLsc

Gallwch fwynhau pigion o Eisteddfod Rithiol Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru drwy ddilyn y ddolen: https://m.facebook.com/cfficymruwalesyfc/

Llongyfarchiadau mawr i Catrin ac i’r holl aelodau wnaeth gystadlu 👏🏼