Eisteddfod CFFI Cymru🎶

Llwyddiant i Leisa💫

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle
635BEF68-AF17-4603-8585
3EF3A151-D0E3-4D3E-AFE7

Llongyfarchiadau mawr iawn i un o aelodau’r Clwb, Leisa Lloyd-Edwards ar ddod yn fuddugol ar yr Unawd Dan 16 a’r Unawd Alaw Werin Dan 28 yn Eisteddfod CFFI Cymru dros y penwythnos 👏🏼

Bydd rhaglen o uchafbwyntiau’r Eisteddfod i’w gweld ar S4C nos Sadwrn am 19:30.