15 Dyffryn Nantlle: gwleidyddion, beirdd, ac amaethwr!

Dathlu rhai o ferched Dyffryn Nantlle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ddoe.

Ar Goedd - Cysylltiadau Cyhoeddus

Bu Prosiect 15 yn dathlu rhai o ferched Dyffryn Nantlle ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ddoe. Yn llenorion, cerddorion, a gwleidyddion, mae gan Ddyffryn Nantlle hanes hir o ferched dylanwadol ym mhob maes.

Ar gyfer dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rhannwyd straeon 15 o ferched o wahanol gymunedau yn Nyffryn Nantlle.

 

Mae’r ffilmiau wedi eu cynnwys isod, ac yn gronicl o hanes a phresennol y Dyffryn.