Diwrnod yn fy mywyd 📽🎞

Cyfle i ddod i adnabod rhai o drigolion y Dyffryn yn well.

Gwen Thomas
gan Gwen Thomas

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi cael cyfle i fusnesu ym mywyd ambell i aelod o’r Ffermwyr Ifanc fel rhan o gyfres ‘Diwrnod yn fy mywyd’ CFFI Eryri.

Yr wythnos diwethaf, cawsom fusnesu ym mywyd Anni Grug o Glwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle. Gallwch fwynhau’r fidio drwy ddilyn y ddolen:

Rwan ta, oes yna drigolion o fewn y Dyffryn sydd yn fodlon rhannu diwrnod yn eu bywyd gyda ni? Cofiwch y gallu unrhyw un greu ar y wefan hon! 

Gobeithio y cawn weld mwy o fidios tebyg i un Anni ar y wefan hon yn fuan!