Clwb 100-Mis Hydref CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

Diolch i bawb gymerodd rhan yn ein clwb 100 mis yma.

Enillydd mis Hydref oedd rhif 8️⃣8️⃣ Llongyfarchiadau Kerry Watts! ⭐️

Cofiwch fod yno dal rhifau ar ôl, cysylltwch os ganddoch diddordeb.

Diolch yn fawr⚽️