CFFI Dyffryn Nantlle 

Mae CFFI Dyffryn Nantlle yn ail gychwyn 🥳

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Wedi dros 18 mis, mae CFFI Dyffryn Nantlle ar fîn cychwyn ail gyfarfod wyneb yn wyneb 🥳

Os ‘da chi rhwng Bl.9 a 30 mlwydd oed, ymunwch â ni…

📆Nos Lun, 6 Medi 2021
⌚️19:30
🌏Neuadd Goffa Llanllyfni

Rydym yn edrych ymlaen i groesawu wynebau hen a newydd.

1 sylw

Sharon Warnes
Sharon Warnes

Hia i bawb yn CFFI Dyffryn Nantlle
Dwi’n cysylltu i holi os ydych chi fel clwb yn gweud prosiectau o fewn eich cymuned.
Dwi yn ceisio helpu Freshfields yr elusen anifeiliad yn Nebo i ddarganfod help sydd wir ei angen ar gyfer gwella eu cyfleusterau ar gyfer yr anifeiliaid.
Mae’r stablau a’r siediau wirioneddol angen lloriau concrid newydd ac mae angen tim o bobl fel “BIG BUILD” Nick Knowles i dorchi llewis a rhoi concrid ready mix i lawr. Oes blys gan Dyffryn Nantlle i helpu.. PLIS
Sharon Warnes 07760197237 ( Dwi ddim yn gweithio yno ond yn ceisio helpu)

Mae’r sylwadau wedi cau.