Cefin Roberts yn hel atgofion am ei fagwraeth yn Nyffryn Nantlle

Mae cyfarwyddwr cerddorol Ysgol Glanaethwy wedi bod yn hel atgofion am ei blentyndod yn Llanllyfni

Ar Goedd - Cysylltiadau Cyhoeddus

Roedd y sesiwn yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau o’r enw Slot 15:00, sy’n gyfle i glywed gan rai o leisiau Dyffryn Nantlle.

Fel rhan o’r Slot, bu Cefin Roberts, cyfarwyddwr cerddorol Ysgol Glanaethwy, yn hel atgofion am ei fagwraeth yn Nyffryn Nantlle, fel rhan o Slot 15:00 Prosiect 15.

Gallwch wylio’r sesiwn yma.