Canolfan iechyd a lles Penygroes “gam yn nes”

Mae’r cynllun i greu canolfan iechyd a lles yng nghanol Penygroes gam yn nes.

Ar Goedd
gan Ar Goedd
Screen-Shot-2021-03-12-at-13.02.34

(O’r dde i’r chwith) Siân Gwenllian AS, Y Cyng. Judith Humphreys a Hywel Williams AS

Mae’r cynllun i greu canolfan iechyd a lles ar hen safle Express Motors yng nghanol Penygroes gam yn nes wrth i’r gwaith o ddymchwel yr hen adeiladau ddirwyn i ben.

 

Yn ôl Siân Gwenllian AS, sy’n cynrychioli’r ardal yn Senedd Cymru, mae’r cynllun yn “deillio’n rhannol o gyfarfod cyhoeddus gynhaliwyd gan Blaid Cymru yn y pentref yn Hydref 2017 pan leisiwyd pryderon am brinder doctoriaid a’r angen am gyfleusterau modern i wasanaethu’r ardal.”

Dywedodd y gwleidydd lleol;

“Ar ôl i bobol leol leisio eu pryderon, cynhaliwyd cyfarfodydd efo’r doctoriaid lleol a phartneriaid fel y bwrdd iechyd a Grŵp Cynefin.

“Rydym yn falch bod prosiect 20 miliwn wedi cychwyn ac edrychwn ymlaen i weld y cynlluniau manwl ar gyfer y safle.

“Mae llawer o waith wedi ei gyflawni yn barod ac rydym yn falch o fod wedi gallu gweithio efo’r gymuned a’r partneriaid i gyrraedd y cam pwysig hwn o glirio’r safle.

“Rydym yn hyderus y bydd y cyfleusterau newydd yn denu meddygon ac ymarferwyr iechyd newydd i’r ardal fydd yn ei dro yn gwella iechyd a gofal pobol yr ardal.”