Dod i adnabod Begw Elain

Sut y cafodd ei henw? Beth oedd ei hoff wyliau? A beth am ei hoff olygfa yn Nyffryn Nantlle?

Ar Goedd
gan Ar Goedd

15 o gwestiynau i ddod i adnabod un o drigolion gweithgar Dyffryn Nantlle!

Mae’r fideo’n rhan o Brosiect 15, cyfres o ddigwyddiadau a chynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n bwriadu rhoi platfform i leisiau Dyffryn Nantlle, a dathlu hanes, etifeddiaeth, diwylliant, iaith, a phresennol cyffrous ac amrywiol yr ardal.