🧔🏻Tashwedd= CPD Nantlle Vale🏃‍♂️

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

🔵Tashwedd/Movember🔵 CPD Nantlle Vale

Eleni mae tîm cyntaf wedi penderfynu codi ymwybyddiaeth i broblemau mae dynion yn ei gwynebu yn ystod ei bywydau💪

Dyma ffeithiau pwysig i chi⬇️

🔵Mae 1 o fewn 4 o ddynion wedi gwynebu problemau iechyd meddwl.

⚪️ Mae 22% o farwolaethau dynion yn ymwneud a chanser.

🔵 Mae yna 1400 o ddynion yn marw yn ddyddiol ar draws y byd oherwydd hunanladdiad.

 

Dyma fideo i gyflwyno her Tashwedd/Movember gan un o reolwyr tîm cyntaf Daniel Bell!

(Fideo wedi gael ei ffilmio cyn y cyfnod clo)

📌Cadwch eich llygaid allan am luniau a fideos yn ystod y mis nesa’.Llwyth o fideos hwyliog ar ei ffordd!

Mwy o wybodaeth yma!

Diolch yn fawr iawn!

💙Cmon y fêl💙