Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Dyma gyflwyno Swyddogion CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Gwen Thomas
gan Gwen Thomas

Yn dilyn Pwyllgor Blynyddol rhithiol, dyma gyflwyno Swyddogion CFFI Dyffryn Nantlle am y flwyddyn 2020/2021.

Diolch i Swyddogion y Clwb am eu holl waith yn ystod 2019/2020 a diolch i bawb gefnogodd y Clwb mewn unrhyw fodd 👏🏼

Er na fydd modd i ni gyfarfod wyneb yn wyneb am beth amser eto, rydym yn edrych ymlaen at gystadlu yn Ffair Aeaf rithiol y Sir ac yn edrych ymlaen at ymuno yn nosweithiau Zoom y Sir.