Rob a Rhys yn symud yn ei blaenau ⚽️ CPD Nantlle Vale

CPD Nantlle Vale

Begw Elain
gan Begw Elain

?Rob a Rhys yn gadael y clwb.?

Yr hogiau yn symud yn ei blaenau.⚽️

⚪️Mi fuasai y Clwb yn hoff o ddiolch i’r ddau am ei perfformiadau a ynrwymiad yng nghrys Vale.?

Gair gan y rheolwr⬇️

“Rhys wedi dod nôl atom yn mis Ionawr a yn anffodus y pandemic wedi effeithio ar y niferoedd o gemau a gafodd yng nghrys Vale.”

“Mae hi wedi bod yn bleser gweithio efo Rob ers i fi gymeryd drosodd yn Vale. Mae o yn bob ymarfer a phob gêm ac yn rhoi cant a cant pan yn gwisgo’r crys glas. Gwybod fod yr hogia am golli Rob ac yn sicr mae Rob am fod yn gollad ar y cae ac yn y ystafellodd newid. Yn sicr mae wedi bod yn rhan mawr o lwyddiant y clwb yn sefydlu ei hunain yn y drydedd haen o bel droed yng Nghymru. Ond mae ei resymeg am symyd ymlaen yn hollol ddealladwu a dwi’n dymuno pob lwc iddo am y tymor. ”

?Newyddion CYFFROES i ddilyn am 10.?
#Cmonyfêl