Newyddion Dyffryn Nantlle

Golwg ar newyddion ‘gwahanol’ yr ardal gan griw prosiect Treftadaeth Disylw.

Jade Owen
gan Jade Owen

Fideo newyddion comedi gan grŵp Dyffryn Nantlle i ddangos yr hyn maen nhw wedi’i brofi yn ystod yr cyfnod clo, o ddysgu triciau i’w cŵn, gwylio Netflix a pharatoi i fynd yn ôl i’r ysgol – rydyn ni’n gobeithio wnewch ei fwynhau 😄