CPD Nantlle Vale wedi cael ei  dewis fel achos lleol CO-OP!  

CPD Nantlle Vale 

Begw Elain
gan Begw Elain

Mae Clwb Pêl Droed Nantlle Vale yn ffodus iawn wedi cael ein dewis fel achos lleol ar gyfer aelodau CO-OP i gyfranu canran o’u gwariant yno iddo, hynny yw byddwn yn derbyn grant gan Co-op gyda’r swm o grant yn hollol ddibynnol ar bwy sy’n cyfrannu at ein achos.

 

Pan yde chi yn rhan o gynllun aelodaeth CO-OP mae 2c o’ch gwariant yn cael ei gyfrannu at achos leol, a mae’r dewis gennych chi i bwy yde chi’n ei roi, byddwn yn ddiolchgar dros ben pe bydde chi’n dewis CLWB PEL DROED NANTLLE VALE fel eich achos am y flwyddyn nesaf, gweler yn y fideo sut i wneud 💙💙

 

Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth parhaus ⚽️