Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Nantlle Vale vs Penrhyndeudraeth

Begw Elain
gan Begw Elain

Nantlle Vale vs Penrhyndeudraeth

Penrhyn oedd draw yng Nghae Maes Dulyn Dydd Sadwrn,gêm agos i’r ddau dîm.Dyma uchafbwyntiau o’r gem,werth ei wylio.

Rho dy farn