Nantlle Vale vs Penrhyndeudraeth

Begw Elain
gan Begw Elain

Nantlle Vale vs Penrhyndeudraeth

Penrhyn oedd draw yng Nghae Maes Dulyn Dydd Sadwrn,gêm agos i’r ddau dîm.Dyma uchafbwyntiau o’r gem,werth ei wylio.