Cor Meibion Dyffryn Nantlle 2020

Cor yn gofyn am aelodau newydd.

Cor Meibion Dyffryn Nantlle
Cor Meibion Dyffryn Nantlle

Llun a gymerwyd yng nghapel Bryn ‘Rodyn cyn iddo gau

 

Wedi cychwyn blwyddyn newydd ag eisoes wedi cadarnhau sawl cyngerdd. Felly mae rhagolwg y côr yn dda , ond mae angen aelodau newydd arnom. Fedrwch chi ganu?

Beth am ymuno a chôr meibion eich ardal, a dod i’n hymarferiadau bod nos Lun yn neuadd y pentref Bontnewydd (yr hen Ysgol) am hanner awr wedi saith yr hwyr? Mae croeso cynnes yn eich disgwyl.