Lleu – rhifyn Ebrill 2020

Papur bro Lleu – ar gael yn ddigidol!

Lleu - Papur Bro Dyffryn Nantlle

Oherwydd y sefyllfa bresennol efo Coronafeirws a hunan ynysu/meudwyo, ni fyddwn yn argraffu Lleu am y tro: byddwn yn ei gyhoeddi ar y we ar ffurf PDF.

Gan gadw at ofynion diogelwch, allwch chi rannu’r wybodaeth efo pobol sydd heb fynediad i’r we na’r cyfryngau cymdeithasol; buasem yn gwerthfawrogi pe bai modd i rai ohonoch argraffu’r pdf i gyfeillion/cymdogion/teulu sydd yn methu cael golwg arno.

Mawr ddiolch a hwyl ar y croesair. Diolch am eich cefnogaeth.

Cadwch yn ddiogel!

LLEU EBRILL 2020

3 sylw

Wendy Jones
Wendy Jones

Methu gweld linc i pdf

John Dilwyn Williams
John Dilwyn Williams

Newydd ddallt fy hun. Mae eisiau pwyso ar yr enw LLEU EBRILL 2020 sydd mewn print gwyrdd.

Mae’r sylwadau wedi cau.