Holiadur Anghenion Tai Penygroes

Cyfle i chi leisio eich barn am yr angen am dai fforddiadwy ym Mhenygroes

Mari Wynn Tudur
gan Mari Wynn Tudur

Ydych chi mewn angen am dy fforddiadwy ym Mhenygroes?

Mae Grŵp Cynefin wedi adnabod darn o dir gellir ei ddefnyddio ar gyfer datblygu tai fforddiadwy i bobl leol.

Mae llythyr yn cynnwys linc i gwblhau holiadur wedi ei anfon i bawb yn ardal Penygroes, fe ddylech ei dderbyn erbyn diwedd yr wythnos.

Fodd bynnag, gallwch ddilyn y ddolen isod os ydych chi, aelod o’r teulu neu rywun ‘da chi’n adnabod mewn angen am dy fforddiadwy. Mae’r holiadur hefyd yn rhoi cyfle i chi roi sylwadau am unrhyw ddatblygiadau posib yn yr ardal.

Dyma linc i’r holiadur – http://bit.ly/_Penygroes

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu eisiau cwblhau’r holiadur dros y ffôn, ffoniwch Mari Wynn Tudur ar 07979 803 547 neu cewch anfon e-bost ar htg@grwpcynefin.org